Geros pakaitinimo žvakės

BERU firmos specialistų informacija apie jų firmos gaminamas pakaitinimo žvakes

Dyzeliniams varikliams keliami reikalavimai našumo ir išmetamų teršalų kiekio mažinimo srityse labai apsunkina pakaitinimo žvakių veikimo sąlygas. O variklių konstruktoriai reikalauja iš gamintojų tokių žvakių, kurios sugebėtų generuoti šilumą net labai stipraus, staigaus degimo kameros atvėsimo atvejais. Todėl BERU bei kiti pakaitinimo žvakių gamintojai ieško naujų sprendimų. Sprendimas, prilygstantis šiuolaikiniams standartams, – tai 3-ų kaitinimo pakopų technologijos kaitinimo žvakės, kurios užtikrina lengvą variklio paleidimą net esant -30°C temperatūrai bei padeda atitikti naujausius EURO teršalų emisijos normų reikalavimus.

BERU firmos specialistai išvardija keturias pagrindines gerų pakaitinimo žvakių ypatybes, kurios atitinka šiuolaikinės automobilių pramonės techninius reikalavimus. Prioritetas – tai trumpas kaitinimo laikas. Gera žvakė greitai pasiekia aukštą temperatūrą ir palaiko ją nepriklausomai nuo išorinių veiksnių poveikio. Kita ypatybė – tai maži žvakės matmenys. Šiuolaikiniuose varikliuose, kuriuose naudojamos „Common Rail“ arba siurblių-purkštuvų sistemos ir keturių vožtuvų technologijos, erdvė yra labai apribota. Todėl gamintojai siūlo pailgas ir labai plonas žvakes. Dėl šios priežasties, pavyzdžiui, BERU sumažino kaitinamojo strypo skersmenį iki mažiau nei 3 mm.

Kitos dvi gerų pakaitinimo žvakių ypatybės – tai jų tiksli padėtis degimo kameroje ir tinkamas kaitinimo našumas. Kaitinamasis strypas turi būti degalų-oro mišinio sūkurio pakraštyje ir užtikrinti optimalią šilumos sklaidą. Gera pakaitinimo žvakė taip pat privalo turėti pakankamą šilumos rezervą, kurį galima panaudoti dėl padidėjusio oro srauto degimo kameroje staigiai kritus temperatūrai.

Senesniuose dyzeliniuose varikliuose dažniausiai naudojamos tradicinės GV tipo pakaitinimo žvakės, kurios veikia tik prieš variklio paleidimą ir jo paleidimo metu. Šiuolaikiškesnis sprendimas – tai GN tipo žvakės, kuriose naudojama trijų pakopų kaitinimo technologija – veikia prieš paleidimą, paleidimo metu ir dar apie 180 sekundžių paleidus variklį. BERU firmos specialistai pabrėžia, kad toks sprendimas leido sutrumpinti žėrėjimo trukmę iki 2–5 sekundžių. Pateikiami testų, atliktų su žvakėmis GN993, naudojamomis 2000–2015 metais pagamintuose „Ford“ 1.8 l darbinio tūrio dyzeliniuose varikliuose, rezultatai: kaitinimo iki 850 °C temperatūros laikas svyravo nuo 3,18 iki 3,32 sek. naudojant BERU žvakes, bei nuo 6,41 iki 9,14 sek. –  konkurentų žvakes, vertinant visą eksploatacijos ciklą. Taip pat buvo atlikti įvairiai pritaikomų BERU žvakių GN053 bei GN016 testai, kurie taip pat patvirtino šio prekės ženklo produktų pranašumą prieš konkurentus.

Kalbant apie patikimą transporto priemonių eksploataciją, kita labai svarbi ypatybė yra kaitinimo žvakių patvarumas bei jų patikimumas esant net labai žemoms temperatūroms. Siekiant šio tikslo, žvakių gamybai būtina naudoti aukštos kokybės medžiagas, kurios maksimaliai apribotų kaitinamojo strypo deformaciją. Taip pat yra svarbus kaitinamųjų spiralių patvarumas, todėl jų gaminimas pynimo būdu buvo pakeistas į suvirinimą, o tai žymiai padidino pakaitinimo žvakės veikimo efektyvumą. Kitas stiprus argumentas – kaitinimo žvakių gamintojų  požiūris į aukštą produkcijos kokybę. Ar žinote, kodėl naujos BERU kaitinimo žvakės kaitinamojo strypo antgalis yra juodas? Spalva pakinta kaitinimo testo metu galutiniame gamybos etape. Teigiamas testo rezultatas reiškia, kad produktas praėjo kokybės patikrinimą ir gali patekti į pakuotę, o po to – į mechanikų ir vairuotojų rankas.

Pakaitinimo žvakių technologinė raida taip pat įgalino išmetamų teršalų kiekio mažinimą. Anot BERU žvakių gamintojo, šiuolaikiškos GN tipo žvakės leido sumažinti kietųjų dalelių emisiją variklio pirminio kaitinimo ir pašildymo fazėse net 40 %. Šiuolaikinės kaitinimo žvakės taip pat ilgiau eksploatuojamos, o tai sumažina atliekų kiekį. Tačiau žvakių patvarumas neatleidžia mūsų nuo prievolės periodiškai atlikti variklio paleidimo / kaitinimo sistemos diagnostiką neišsukant kaitinimo žvakių. BERU specialistai rekomenduoja tikrinti kaitinimo žvakių tinkamumą bent vieną kartą kas 100 000 km.

Beru pakaitinimo žvakių spiralės

BERU ir konkurentų produktas. BERU produktuose kaitinamųjų spiralių pynimas buvo pakeistas jų suvirinimu, kuris padidina žvakės veikimo efektyvumą.

Beru pakaitinimo žvakes

Naujos BERU kaitinimo žvakės kaitinamojo strypo antgalis yra juodas. Spalva pakinta kaitinimo testo metu galutiniame gamybos etape.